NFT’s in online crypto games

Hoe werkt NFT’s in online cryptogames? Online gaming gaat over innovatie en spannende ideeën. De dynamiek van blockchaintechnologie past in dit patroon. De rol van NFT in de online cryptogame-industrie is cruciaal! NFT’s staan ​​op het punt om eigendomsmodellen in cryptogames te veranderen! Digitaal eigendom is geen nieuw concept in het eigendomsspel. Niettemin belooft de komst van NFT’s het proces efficiënter en gemakkelijker te volgen te maken.

Wat zijn NFT’s?

NFT, of Non-Fungible Token, is een digitaal activum dat het eigendom van een uniek item of inhoud vertegenwoordigt met behulp van blockchain-technologie. In tegenstelling tot cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, die fungibel zijn en één-op-één kunnen worden uitgewisseld, zijn NFT’s ondeelbaar en onderscheiden van elkaar. Deze uniciteit en schaarste maken NFT’s waardevol in de digitale wereld.

Dit is hoe NFT’s werken:

NFT is meestal gebouwd op blockchain-platforms zoals Ethereum en Binance Smart Chain. Blockchain is een gedecentraliseerd en onveranderlijk digitaal grootboek dat transacties op een veilige en transparante manier vastlegt.
Elke NFT krijgt een unieke digitale handtekening, waardoor het zijn identiteit en duidelijke kenmerken krijgt. Dit zorgt ervoor dat geen twee NFT’s identiek zijn.

Digitaal eigendom

Eigendom en authenticiteit: NFT’s bewijzen het eigendom en de authenticiteit van digitale activa, waaronder digitale kunst, muziek, video’s, virtueel onroerend goed, verzamelobjecten, in-game items en meer. Het eigendom van NFT’s wordt vastgelegd op de blockchain en kan eenvoudig worden geverifieerd.

NFT’s kunnen worden gemaakt met verschillende mate van schaarste. Sommige NFT’s kunnen uniek zijn, terwijl andere beperkte edities kunnen zijn. Deze schaarste in combinatie met het unieke karakter van elke NFT verhoogt hun waarde.

Wat is de bekendste NFT?

Dit is toch de apen van Yugalabs. De Bored Ape yacht club en Mutant apes, zie voorbeeld van Mutant Ape.

Non-fungible tokens (NFT’s) in online cryptogames

Non-fungible tokens (NFT’s) en games zijn altijd een perfecte match geweest. Het concept van NFT heeft eigendoms- en volgconnotaties die handig zijn in games. Zeggen dat iets vervangbaar is, is het vervangen door een ander identiek ding, dat uitwisselbaar is. Daarom heeft een vervangbaar product geen unieke identiteit en kan het worden vervangen door een ander vergelijkbaar artikel of artikel van gelijke waarde. Een biljet van honderd dollar kan bijvoorbeeld worden vervangen door twee biljetten van vijftig dollar. Onvervangbaarheid is het tegenovergestelde van deze situatie. Geen enkele NFT kan een andere vervangen omdat elke NFT een unieke identificatiecode heeft. Ze vertrouwen op verschillende tokenstandaarden, meestal ERC-721, een unieke code die wordt gebruikt om elke NFT te onderscheiden.

NFT’s creëren exclusiviteit in trackingwaarde

Het unieke karakter van elk token is een waardevol bezit voor game-ontwikkelaars. Converteerbare valuta’s kunnen kwetsbaar zijn voor het witwassen van geld, waarbij geld uit niet-officiële bronnen in omloop komt. Deze uitwisselbaarheid creëert het probleem dat vervangbare items gemakkelijk kunnen worden nagemaakt. NFT’s zijn onmogelijk te vervalsen. Elk token heeft een traceerbare herkomst, waardoor potentiële vervalsers de legitieme sector niet kunnen kapen. Ze bieden betere bescherming en kunnen een betrouwbaar kanaal zijn om waarde te volgen.

Wanneer kwamen ze uit?

NFT’s kwamen in 2021 in het publieke bewustzijn toen verschillende artiesten NFT’s van hun muziek of kunst creëerden en deze veilden. Deze veilingen brengen miljoenen, zo niet tientallen miljoenen op. Mensen die dergelijke kunst of memorabilia kopen, weten dat hun titel veilig is en dat de stukken doorverkoopwaarde kunnen hebben. Niemand anders kan op geloofwaardige wijze beweren een vergelijkbare NFT te bezitten. Geen twee zijn gelijk om ongeoorloofde transacties te voorkomen.

Scroll to top